Förbud mot fossila bränslen

Förbud mot fossila bränslen

I den tid vi lever krävs radikala åtgärder för att klara en begränsning av klimatförändringarna. Nyligen påmindes vi om brådskan med detta i samband med rapporten från IPCC. Patienten jorden behöver omfattande behandling – inte bara ett plåster och en klapp på huvudet. Ett konkret förslag på en behandling som gör skillnad kom i höstas från Naturskyddsföreningen tillsammans med Johan Rockström och organisationen 100% förnybart. I Aftonbladet publicerades debattartikeln ”Vi måste införa förbud mot fossila bränslen”. Förbudet skulle gälla från år 2030 och beslutas under innevarande mandatperiod för att ge de olika aktörerna och civilsamhället nödvändig tid att ställa om.

Ett förbud mot fossila bränslen kan låta långt borta. Men förutom nödvändigheten att snabbt ställa om och minimera våra koldioxidutsläpp så har liknande förslag cirkulerat en tid. I EU föreslås ett förbud mot alla fossilbränsledrivna nya bilar och i Kina går diskussionerna i samma banor. Det förslag om förbud från 2030 som lades fram i debattartikeln har också fått stöd av exempelvis en av de högsta cheferna på IKEA.

Att faktiskt införa ett förbud mot fossila bränslen skulle bli en tydlig markering av frågans allvar. Ska vi göra verklighet av att försöka hålla den globala temperaturökningen väl under 2° C är det inte rimligt med användning av fossila bränslen som skyndar på klimatförändringarna. Det är inte heller rimligt att fortsätta skattesubventioner på många miljarder som gör det billigt med fortsatt miljöskadligt beteende. Med ett slutdatum för fossilt bränsle år 2030 skulle fordonsindustrin och transportsektorn få en tydlighet att förhålla sig till. Motivationen att vidareutveckla tekniska lösningar med elektrifierade transporter och bättre fungerande kollektiva lösningar skulle öka. 

Vi vanliga människor skulle med ett förbud lättare förstå vikten av förändring när en vardaglig klimatskadande aktivitet förbjuds. Kanske ger detta positiva ringar på vattnet som minskar på andra skadliga vanor, utan att de behöver förbjudas. Sveriges uppfodrande löften i Parisavtalet skulle med ett förbud få bättre motsvarighet i konkreta åtgärder. Denna form av kraftfulla omställningsåtgärder inspirerar inte bara inom Sverige utan har också möjlighet att låta oss bli ett globalt föredöme. 

En av Naturskyddsföreningens representanter får i podden Skarpt läge, nummer 6, frågan om landet Sverige verkligen är redo för ett förbud mot fossila bränslen. Svaret blir att vi är mer redo för ett förbud än för de konsekvenser som väntar om vi inte fattar något beslut om förbud. Det vill säga följderna av att fortsätta med nuvarande ytterst långsamma minskning av fossil energi. De kommande förstärkningseffekter som får klimatförändringarna att skena allt mer. Och det extrema vädret blir det nya normala. 

Perspektiv ges också i podden på vilken grad av förändring ett förbud skulle handla om. När freoner förbjöds i våra kylskåp började vi inte gräva ner maten i marken. Istället utvecklades bättre kylskåp. För mycket av transportsektorn finns redan idag fossilfria alternativ. Det blir sannolikt inte möjligt för alla att resa lika mycket som idag eller att ha en egen bil. Men även då vi slutar använda fossil energi kan vi fortsätta att transportera oss. Dessutom på en planet med ett klimat där vi människor kan överleva. Bara en sådan sak.  

Planera matinköp med miljön i åtanke

Infor besok i matbutikenNågot vi skrivit flera gånger om här på hemsidan är matens betydelse.Det är ett område där vi alla har goda möjligheter att göra betydande skillnad. Här har vi skrivit om hur vi brukar prioritera i mataffären, men det finns flera saker värda att tänka på redan innan man beger sig iväg. Här kommer några tips kring att planera matinköp med miljön i bakhuvudet.

En enkel vana som jag (Peter) haft med mig länge är att ta med egna kassar när jag ska handla mat. Inledningsvis handlade det nog mest om snålhet, men nu finns även en tanke om att inte förbruka onödigt många pappers- eller plastpåsar. Sedan vi köpt var sin så kallad pitch-påse finns dessa nästan alltid med i väskan eller fickan och gör att vi slipper plastpåsar även i diverse andra sammanhang. Ofta handlar det främst om att vara tillräckligt snabb så att butiksexpediten inte behöver ta fram en påse. Minskar många av oss på användandet av plastpåsar märks det även för användandet av fossil energi (som oljebaserade plastpåsar består av) och problemen med plastrester som sprids i naturen blir mindre. Vill du öka din motivation att reducera plastanvändandet kan vårt tidigare veckotips rekommenderas.

En annan förberedelse inför besöket i matbutiken brukar vara att skriva någon form av inköpslista. För att lättare kunna följa säsongens och utbudets variationer gör vi då klokt i att inte låta dessa listor bli allt för rigida. Ser du att den ekologiska potatisen är slut är det bättre att botanisera bland giftfria andra rotsaker istället för att nödgas bära hem kemikaliestinna potatisknölar. Låter du dessutom din inköpslista utgå från olika maträtter istället för enskilda ingredienser kan det vara ännu lättare att välja de produkter som är mest lagom mogna och klimatsmarta när du väl är i butiken. Kanske kan det till exempel stå ”frukt” på inköpslistan istället för att bestämma i förväg vilken sort det ska vara.

Att prioritera att handla i någon av de närmaste matbutikerna har flera fördelar. Då dessa butiker ofta är något mindre kan det vara lättare att etablera en god relation till personalen vilket ökar chanserna att de lyssnar på dig ifall du kommer med önskemål om exempelvis fler ekologiska varor. Eftersom dina transportkostnader till denna nära butik blir små, eller ej existerande, blir det också lättare att sålla bort reklambladens lockpriser från medvetandet.

Långväga transporter och åksjuk mat är problematiskt och vi försöker välja mat som är odlad och producerad i närheten. De transporter som sker till butikerna är emellertid vanligtvis välplanerade och av ekonomiska skäl fullastade, vilket ger relativt liten klimatpåverkan från varje enskild produkt. Vår egen transport till och från butiken sker däremot ofta genom korta resor i nästan tomma bilar. Detta nämns ibland, men är en lite bortglömd aspekt på matkonsumtionens klimatpåverkan, som är värd att påminna om.

Själva har vi nära gångavstånd till vår livsmedelsbutik, men brukade gå även när det innebar en längre promenad. Bor man så att det är för långt även till den närmaste affären kan man försöka passa på att handla på väg till eller från något annat och se till att tänka igenom vad man behöver så att man inte måste åka flera gånger. Tar man däremot bilen för att kunna handla mycket på en gång är det istället bra att försöka gå över till att handla oftare så att man orkar bära hem varorna för hand. Eller kanske står det en Dramaten i källaren som skulle kunna komma till heders igen. För dem som låter eventuella miljövinster från medveten handling ätas upp av koldioxidutsläpp till och från butiken är det i vilket fall på sin plats att tänka efter några varv tillGår det att undvikaåtminstone vissa av bilfärderna genom till exempel promenerande, cykling (kanske med cykelkärra), samåkning, buss, val av närmare butik? För inte är det rimligt att åka iväg med ett och ett halvt ton järnmonster bara för att ta hem en liter mjölk och en tidning?