Kompostkvarn

Kompostkvarn

För oss som odlar är det denna tid lätt att engagera sig i alla planer för kommande säsong. Fröer som ska väljas och kanske nya områden i trädgården som ska tas i anspråk. Mitt i allt detta skissande av odlingarna vill vi idag tipsa om en investering som kan sluta lokala kretslopp och påtagligt förbättra din odlingsjord. Det handlar denna gång inte om Bokashi utan om kompostkvarnar. Kompostkvarn, eller flismaskin, som den ibland kallas låter dig ta vara på trädgårdsgrenar och kvistar på ett förnämligt sätt.

För vår del blev behovet att göra något med alla nedfallna och beskurna grenar påtagligt i våras. Vi hade då tagit över driften av Dahlströmska gården rum och frukost, där en trädgård med bland annat flera stora träd ingick. Istället för att låta grenarna och kvistarna vara ett problem började vi se dem som en möjlig resurs. Likt gräsklippningens skördande av gräs blir en tillgång vid täckodling kan mycket väl alla grenar bli det.

Eftersom det hårda träet tar lång tid att förmultna ifall de bara läggs på hög är det vanligt att de eldas upp eller körs iväg till en återvinningscentral. Med en kompostkvarn blir den stora otympliga grenhögen snabbt till några behändiga säckar med flis. Flisen är utmärkt material för täckning av jord där du odlar. Förutom att det ser prydligt ut får du samma fördelar som vid annan täckodling.  Jorden blir lättare att hålla ogräsfri. Du gynnar mikrolivet i jorden genom att ge dem mat. Vatten och temperatur hålls jämnare i odlingarna och jorden får en bättre struktur.

Så vad är då nackdelarna med en kompostkvarn?

  • Jo, tyvärr låter de ganska mycket varför hörselskydd rekommenderas. Å andra sidan behöver du inte använda den många gånger på en säsong och kanske då kan välja tider utifrån kommande grannsämja.
  • De är ännu en maskin i trädgården som drar energi. Samtidigt går den på el och används miljövänlig sådan bedömer jag att fördelarna överväger. Inte minst om det sparar in flera transporter till en sopstation.
  • En bra kompostkvarn, som är robust och kan flisa så grova grenar som möjligt, kostar flera tusen. Själva hade vi lyckan att kunna köpa vår kompostkvarn begagnad, av en bekant som hört att vi letade efter en. Det finns också en andrahandsmarknad via exempelvis Blocket. Detta är dessutom en trädgårdspryl som passar utmärkt att dela inom grannskapet och då kan även kostnaderna delas av fler. Oavsett om du investerar i en ny eller begagnad bör den kunna ge glädje och nytta åt flera.

På bilden ovan håller jag på att göra flis av 2017 års julgran. Det var onekligen en skön känsla att kunna ta vara på den och låta julens utstädande bli till nytt liv i odlingarna. Likt många med Bokashi får en lysten blick, när de ser kaffesump och bananskal, händer något med blicken för oss med kompostkvarn. Tidigare problem är nu härligt material till jordförbättring. Pröva du också. Gärna tillsammans med fler som har överskott av grenar i din trädgårdsnärhet.

Refill

Refill

Ett sätt att minska vår materialförbrukning och vårt överutnyttjande av jordens resurser är att mer konsekvent nyttja de olika refillmöjligheter som finns. Inom vissa områden har vi med självklarhet gjort detta länge medan vi är noviser på andra områden med refill.

När jag (Peter) som student fick min första egna lägenhet använde jag refill mera av ekonomiska än miljömässiga skäl. Tvättmedel var – och är – en produkt där det är enkelt att spara både pengar och miljö genom att köpa refill istället för nya flaskor av hårdplast. Under denna tid studerade jag bland annat litteraturvetenskap och antecknade då mycket. Vissa pennor fick med tiden ett affektionsvärde och istället för att köpa nya köptes bläckpatroner i bokhandeln. Även här sparades en del resurser.

Tidigare har vi, när det funnits, använt plastdiskborstar med utbytbara diskhuvuden. På det viset har en hel del plast kunnat sparas in när diskhuvudet varit utslitet men skaftet fortfarande fullt användbart och utan behov av att bytas ut (vilket aldrig hände). Just nu har vi istället en diskborste i trä som också har utbytbart huvud. Liknande princip har jag tidigare även haft för tandborstar.

När jag tänkt på detta med återfyllnad och refill har Annika Norlins sång ”Fredrik” dykt upp i huvudet. Hon sjunger där om ett meningslöst, egoistiskt samhälle och exemplifierar det med att hon köper vatten på flaska. Just så tror jag det är. Vatten som köps på flaska borde vara en omöjlig produkt utifrån att nästan alla har bra kranvatten och något bra argument mot att ta med en flaska vatten hemifrån när vi ska på utflykt eller liknande finns egentligen inte. Föga förvånande orsakar denna bekvämlighet även en betydande och onödig miljöbelastning. Koldioxidutsläpp motsvarande 8500 oljeeldade villor var resultatet bara för transporten av flaskorna i denna några år gamla studie.

Bland elektronikprylar kan refillmöjligheterna ofta vara kloka alternativ till kostsamma nyinköp; kostsamma kanske inte alltid ekonomiskt men däremot i naturresurser. Tydligt är detta för vår skrivare där bläckpatronerna regelbundet lämnas in för påfyllning. Detta går att göra på många håll men då jag arbetar i Linköping är denna butik flitigt använd för min del. En annan form av elektronikrefill som jag nyligen prövade var att byta batteri till min iPhone. Den fick genom detta ett nytt liv och användbarheten ökar ytterligare flera år. När vi byter ut trasiga eller slitna delar i våra tekniska prylar sparar vi förstås resurser i många led men gynnar även våra lokala teknikhantverkare.

Bland livsmedel upplever vi att det ännu är relativt ovanligt med refillmöjligheter även om det förekommer i vissa butiker. Kryddor i pappers- eller plastpåsar finns i alla fall ofta och i viss mån även KRAV-märkt. Detta är då ett vettigt alternativ till att köpa en ny liten glasburk med kryddor. Det kan även finnas kaffe och te eller spannmål, linser och bönor i lösvikt. Man kan då mera exakt styra mängden som köps och mindre mängd förpackningsmaterial används. Det vore intressant om detta liksom möjlighet att handla mjölk, olja etcetera i lösvikt framöver kunde utökas. I väntan på att detta blir en del av vardagen kan vi alla göra det till en utmaning att återfylla så många som möjlig av våra produkter och förpackningar samt efterfråga möjligheten till detta där vi handlar.