Ta sticklingar av lavendel

Ta sticklingar av lavendel.

Lavendel är en sådan växt som finns i många trädgårdar. Den kräver lite arbete samtidigt som den gör mycket nytta. Som skönhetsupplevelse med en väldoftande lång blomning. Och till stor glädje för våra pollinerare. Trots att vi kommit en bit in på hösten är det på de flesta håll i landet ännu inte för sent att ta sticklingar av lavendel. Det är riktigt enkelt och visst finns det nästan alltid plats för plantor av denna tacksamma växt.

Själva har vi denna höst påbörjat en ganska stor cirkelformad rabatt på Dahlströmska gården. Då varje sektion kommer att ramas in av just lavendel går det åt extra många för oss just nu. För att snabbt komma igång har vi köpt en del lavendelplantor (och många andra växter) på fina Botanicus utanför Skänninge. Vi har också flyttat lavendel från vår egen koloni. I samband med detta flyttande märkte jag hur lätt det var att dela på en del större plantor. Är bara rotsystemet väl utvecklat går det ofta att försiktigt dra isär varje planta till två/tre stycken. 

Enklaste sättet att få mera lavendel borde annars vara att ta sticklingar. Ta då en kvist med friska blad. Gärna upp till tio centimeter. Dra den snett nedåt så att du får med dig en liten bit vedartad ”klack” i kvistens nederdel. För att lavendeln ska lägga sin energi på utvecklingen av ett nytt rotsystem är det bra att dra bort alla blad utom de översta. Samla ihop en bunt sticklingar av lavendel. Sätt dem i en kruka som tål att stå ute över vintern. Fyll på med kompostjord, sandblandad jord eller liknande poröst och lättgenomsläppligt material. Vattna så att jorden blir fuktig. Ställ nu krukan/krukorna med lavendelsticklingar i skuggigt och skyddat läge. Kanske under en buske i trädgården. 

Nu kan du ”glömma bort” det hela fram till någon gång i vår. Först då värmen och ljuset återkommer är det dags att titta till dina sticklingar av lavendel. Även om alla inte har utvecklat rotsystem kommer många att ha gjort det. Då är det bara att knacka ut dem ur krukan och placera dina nya lavendelplantor där du vill ha dem. Snart är de buskiga och rikt blommande.

För egen del har jag föredragit att ta sticklingar av lavendel just på hösten. Men det fungerar på liknande sätt att göra det på våren eller sommaren. På våren brukar de flesta dessutom klippa sin lavendel och då blir det naturligt mycket material att använda till förökning. Under sommaren kan en risk dock vara att krukorna med sticklingar torkar ut. 

Oavsett tidpunkt är det ett nöje att på detta sätt enkelt och snabbt utöka din doftande och insektsgynnande trädgård.  

Humlor och bin

Humlor och bin

I Sverige finns omkring 300 arter av bin som lever vilt i naturen. 40 av dessa arter är humlor – som alltså är ett slags bi. Tillsammans med tambin är dessa flygande gratisarbetare vårt lands viktigaste pollinatörer. Utan humlor och bin; knappt några blåbär, äpplen, jordgubbar, körsbär eller för den delen några i överflöd blommande sommarängar. Problematiskt nog har vårt humlebestånd minskat till cirka en femtedel jämfört med för bara femtio år sedan.

Detta och mycket annat lärde jag (Peter) mig när jag för ett tag sedan läste en av Naturskyddsföreningens årsböcker, Vem ska bort?. Efter detta har jag funderat kring hur vi konkret kan gynna dessa små ulliga charmtroll. Ytterligare inspiration till detta fick jag vid läsning av ännu en av Naturskyddsföreningens böcker, Vilda grannar. Där ges handfasta tips för ökad mångfald av djur inpå knuten. Uppmuntrad av läsningen gjorde jag med hjälp av en gammal lerkruka ett bo i marken där jag hoppas en humledrottning inom kort ska flytta in. Beskrivning av bobygget finns här.

Tanken på att, som det beskrivs där, använda material som bär lukt av skogs- eller zooaffärsmus tog dock emot en del – eftersom vi inte ville riskera att locka möss istället för humlor. Det alternativa lockbetet blev istället ytterligare en bit av en gammal handduk som dränktes in i lönnsirap. Boet placerades på vår kolonilott; i närheten av lavendel, timjan och många andra örter som kommer ge mycket mat till humlorna under sommaren.

När jag ändå var i bobyggartagen satte jag upp ett bo för bin också. Till detta sågade jag en bunt ihåliga bambupinnar i decimeterlånga bitar. De buntades ihop tillsammans med några gamla hallongrenar. Baksidan av boet täcktes med en bit tyg så det inte går att flyga rakt igenom. Sedan hängdes boet upp, med hålen åt söder, på ena sidan av vår kompost. Om det inte flyttar in några bin kommer det säkert andra nyttiga insekter som får nytta av boplatsen.

I vår tätbefolkade värld är det alltså inte bara studenter i populära universitetsstäder som har bostadsproblem. Även framtidshoppen i form av pollinatörer behöver lite hjälp på traven. Förutom tryggheten av en bostad behövs mat under hela säsongen. På vår koloni har vi redan från början haft en liten örtagård bland annat för att locka till oss mycket fjärilar. Till viss del attraherar dessa växter också humlor och bin. Förslag på växter som humlor och bin tycker om finns till exempel här.

Ett vanligt problem för pollinatörer är brist på mat i början av säsongen. Till stor hjälp för dessa insekter är därför sälgen vars tidiga blomning blir en startmotor för mängder av arter. Vår plan är att under våren försöka få ett par sälgar att slå rot på vår koloni och detta blir något att återkomma till här på hemsidan.

För personer som saknar odlingsmöjlighet eller plats för humle- eller bibon finns andra sätt att gynna dessa arter. Rent generellt påverkas de positivt av giftfritt jordbruk med den biologiska mångfald det leder till. Detta blir du enkelt en del av när du väljer ekologisk, gärna KRAV-märkt, mat. Genom att använda mer honung kan du också påtagligt gynna biodlarnas arbete med att hålla liv i stora bisamhällen. Som med all annan oekologisk framställning finns betydande risker med honung som inte är KRAV-märkt. Här ges en översikt över vad du betalar för när du väljer ”rätt” honung i butiken.

Avslutningsvis: För en fascinerande och oroande skildring av situationen för våra livsviktiga pollinatörer rekommenderas dokumentären Inte bara honung från förra året. Den går att låna/fjärrlåna på ett bibliotek nära dig.