Skörda gräs – få mer nytta av din gräsmatta

Skörda gräsTills nyligen har jag haft en lite avog inställning till gräsmattor. De är ofta biologiska öknar där ytan bättre kunde användas för odling eller som blommande ängsliknande ytor. I samband med att vi börjat driva Dahlströmska gården rum och frukost har vi även börjat sköta tillhörande gräsmattor där. Detta har lett till en delvis ändrad inställning för mig. Rikedomen som gräsklippet ger har gjort mig mer försonande. Och numera tänker jag ofta att det är dags att skörda gräs istället för att gräset behöver klippas igen.

Vi har en smidig eldriven gräsklippare där gräset samlas upp i en behållare. Vid en vanlig klippning kan jag skörda gräs så att det fyller flera stora sopsäckar. Detta är ett både efterlängtat och välgörande material på våra odlingar. Sedan ett par år praktiserar vi allt mer täckodling på vår koloni. Nu har vi plötsligt tillgång till eget nyskördat gräs. Gräsklipp som ger näring och jordförbättring samtidigt som det skyddar mot uttorkning och ogräs.

I det gamla jordbrukssamhället sades att ängen var åkerns moder. Då var det djuren som åt av ängens näringsrika grönska för att sedan ge gödsel som berikade åkrarna. På liknande sätt skulle vi idag kunna ta tillvara de gräsmattor som upptar stora ytor. Om vi använder möjligheten att skörda gräs, kan gräsmattorna också få ett större ekologiskt värde. När jorden täcks av exempelvis gräsklipp gynnas jordens alla nyttiga mikroorganismer och daggmaskar. Jorden blir friskare och det vi odlar i jorden får lättare att klara sig bra.

Under sommaren är det många som klipper sin gräsmatta omkring en gång i veckan. Tyvärr är det inte ovanligt att gräsklippet ses som avfall som behöver köras iväg. Ses det istället som en resurs kan det strös ut med ett nytt lager efter varje klippning. Jorden tillförs då kontinuerligt näring och gödsling av annat slag blir mindre nödvändigt. Genom att på så sätt ta för vana att skörda gräs sparas tid och pengar. Samtidigt förbättras din odlingsjord på ett hållbart sätt.

Att använda kaffesump

Att använda kaffesump

Något vi är fascinerade över är problem som blir till möjligheter, eller lösningar på andra problem. Ett vardagligt exempel på detta är möjligheten att använda kaffesump. Dricker du några koppar varje dag lämnar du även efter dig en viss volym sump. Ofta slängs denna med våra vanliga sopor som sedan, i bästa fall, komposteras eller blir till biogas. Vad som än händer med sumpen då den lämnat ditt hem går det åt energi för transport och hantering; energi som innebär utsläpp av koldioxid. Ett sätt att snabbare och mer effektivt sluta kafferesternas kretslopp är att själv ta vara på det.

Kaffesump är något som de flesta växter mår bra av (eftersom den innehåller näring och stimulerar olika mikroorganismer i jorden att arbeta vilket leder till friskare växter och mindre skadedjur). Att strö lite på jorden till krukväxterna är ett sätt att använda kaffesump (våra krukväxter brukar även bli glada åt en skvätt överblivet kallt kaffe då och då). Det enklaste är dock om du har tillgång till en trädgård eller kolonilott. Strö då gärna ut runt växterna som jordförbättring och skydd mot skadedjur. Då kaffesumpen även innehåller garvsyror är den svagt sur och bör inte överdoseras. Har du mycket kan den därför med fördel blandas ut i din egen trädgårdskompost.

Har du möjlighet att använda större mängd av denna uppiggande jordförbättring och även har en arbetsplats med kaffemaskin är ett tips att tala vänligt med den som sköter tömningen av maskinens kaffesumpspåse. Be att få ta med påsen hem nästa gång så har du ett bra lager god jordförbättring. Samtidigt har du minskat något på företagets sophantering.

Exempel på en cafékedja som redan nu delar ut kaffesumpen till sina gäster för att de ska använda den till sina växter eller annat: Barista.

Se gärna även intressant exempel där detta används i större skala: Dagens Nyheter.