Alternativ till plastpåsar

Alternativ till plastpåsar

På senare tid har allt fler alternativ till plastpåsar kommit fram. Problemen med plast är välkända och ibland upplever jag det som att plasten blivit symbol för miljöproblemen i stort. Att ersätta butikernas kortlivade bärkassar av plast med egna medhavda alternativ blir då mer än ett klokt och medvetet val. Alternativ till plastpåsar blir även det ett slags symbol. Och då en uppmuntrande symbol för motstånd och förändring till ett hållbart samhälle.

De flesta av oss har någon gång sett otäcka bilder av döda havsfåglar där magsäcken är full av plastdelar. Eller havssköldpaddor som trasslat in sig i något plastskräp. Vi känner även till den gigantiska ö bestående av plastskräp som finns i Stilla Havet. Själva har vi här på hemsidan flera gånger skrivit om plast ur olika synvinklar. Bland annat om problemen med den finfördelade massa av mikroplast som all plast i naturen förr eller senare bryts ner till. För även om vi här i Sverige har system för att återvinna en del av vårt plastavfall slutar mycket i naturen. Där förs det mesta, i sinom tid, till större sjöar eller hav. En konsekvens av detta är att vi globalt varje år låter 8 miljoner ton plast hamna i våra hav.

Vi vänder inte denna utveckling bara genom att börja använda alternativ till plastpåsar när vi handlar. Men samtidigt gör varje liten minskning av antalet plastpåsar skillnad. Och dessutom ser jag som sagt ett positivt symbolvärde när fler bär hem sin mat och andra inköp i en medhavd tygkasse. Bara det senaste året har också en del hunnit hända genom politiska verktyg i Sverige. Den lag vi har sedan 1 juni 2017 medför att butiker behöver informera om miljöpåverkan från plastpåsar och flera butiker har även valt att ta betalt för plastpåsarna. Detta har på kort tid gett påtagliga resultat i form av många miljoner färre plastpåsar. I flera länder och städer har olika slags förbud mot plastpåsar införts och här i Sverige kan frågan sägas vara fortsatt i strålkastarljuset genom kommande förbud mot plast i hygienprodukter.

Det finns också många konkreta alternativ till plastpåsar. Själva har vi under många år använt de smidiga Pitch-påsarna. De är visserligen gjorda av polyester men tvättbara, långlivade och något du i princip alltid kan bära med dig. Påsarna på bilden här ovan kommer från vår lokala Coop-butik och verkar ha ett liknande material. De finns i flera storlekar och ska kunna ersätta mindre påsar som vanligtvis används till frukt och liknande. Ett annat exempel, vi inte prövat, men som ser sant hållbart ut är Keepjar. De säljer bland annat nätkassar i ekologisk bomull. Själva har vi i vår nätbutik ett cykelsadelskydd som kan vecklas ut till en påse eller ryggsäck. Allt i återbrukat tyg.

När vi tänkte kring plastpåsar kom även soppåsar upp. Detta ses för vissa som en anledning till att trots allt få med sig plastpåsar från butiken. Själva kom vi runt detta problem på ett smidigt sätt när vi för några år sedan började med kompostering genom Bokashi. I komposten läggs allt organiskt material. Det lilla som återstår är torrt och behöver ingen plastpåse. Istället har vi lagt detta i en mindre papperspåse som sedan försluts. Liknande lösningar borde gå att använda för fler. Även om du saknar egen kompost lämnar du förhoppningsvis ditt organiska avfall i ”gröna påsen” eller liknande.

Alternativ till plastpåsar finns det gott om. Här har jag bara berört några exempel. Ditt bidrag med att ta med en egen påse till butiken istället för att få/köpa en ny kan tyckas litet. Men utifrån insikten att den absoluta majoriteten av all plast som tillverkats ännu finns kvar och att osäkerheten är stor kring om den verkligen kommer att brytas ner kan varje minskning av vårt plastanvändande motiveras.

Mikroplaster

Mikroplaster

När jag (Peter) växte upp på 80-talet minns jag att det ibland talades om de plastband som höll ihop 6-pack med läsk- och ölburkar. Om banden slängdes i naturen kunde fåglar eller andra mindre djur fastna och i värsta fall kvävas i plastöglorna. Jag kommer att tänka på dessa sladdriga plastband när jag försöker greppa mikroplaster som är betydligt mindre visuellt uppenbara.

I höstas kunde vi på nyheterna ta del av Naturskyddsföreningens rapportering om de mikroplaster som finns i mångas badrumsskåp. Det handlar om olika tandkrämer, skrubbprodukter och raklödder med mera. För att ge hygienprodukterna nya egenskaper och ökad säljbarhet har producenterna tillsatt små, små plastbitar. För oss är plasten troligen inte speciellt farlig när vi använder produkten. Problemet är att de mikroskopiska plastbitarna efter vårt rakande och smörjande förs vidare till våra vattenreningsverk. Där saknas möjlighet att fånga upp mikroplasten och istället fortsätter den ut i naturen, främst till våra hav.

På tandkrämstuben eller raklöddret står det inte heller att produkten innehåller jättesmå plastbitar. Istället kan man påinnehållsförteckningen försöka hålla utkik efter benämningar som; polyeten (PE) och polymetylmetakrylat (PMMA). Konkreta exempel på skönhetsprodukter där mikroplast förekommer finns i denna undersökning (sidorna 18-19). Vi har själva under de senaste åren allt mer aktivt försökt minska ner vårt plastanvändande och även reducera antalet produkter i badrumsskåpet. Vi har också satsat på att ingredienserna i våra hygienprodukter ska bestå av så naturliga råvaror som möjligt. När jag i samband med denna veckas miljötips undersöker våra skåp och lådor i badrummet verkar det som att våra ambitioner burit frukt. Trots att vi tidigare inte fokuserat just på mikroplast verkar vi slippa medverka till sådana utsläpp från vårt badrum. Ett par osäkra kort finns fortfarande där vi inte sparat den ytterförpackning där innehållsförteckningen fanns. Om naturlig hud- och hårvård har vi skrivit här.

Då mikroplast som kommer ut i våra hav är lika liten som plankton äts den upp av bland annat fiskar och kommer in i näringskedjan. När vi tidigare skrivit om plast påtalade vi bland annat hur de plastbitar som successivt sönderdelas i vår natur ännu inte kunnat brytas ner helt under den tid vi människor använt plast (plast har masstillverkats i 70 år, men nedbrytningstiden är mycket längre än så). Större plastbitar som delas upp i många små bitar övergår efter en tid till det vi kallar mikroplast (beroende på definition ses mikroplast som bitar mindre är 5 eller 1 millimeter). Men bara för att vi inte ser bitarna med blotta ögat innebär det inte att problemen försvinner.

En av plastens egenskaper är att den har en svampartad förmåga att suga upp diverse miljögifter. När fiskar och andra vattenlevande djur får i sig större eller mindre plastbitar får de därför ofta också kraftigt förhöjda nivåer av giftiga ämnen i kroppen. Dessa lagras lätt i djurens fettvävnad och vandrar sedan upp genom näringskedjan; tillbaka till oss som tillverkade plasten och tillät den att komma ut i naturen. För att bättre förstå hur fiskar skadas av mikroplast och hur de tar upp miljögifter från plast som hamnat i havet har forskare gjort studier på just detta. Bland annat kunde de se att fiskar som fick i sig plast som legat i havet några månader hade betydligt högre halter av organiska miljögifter som motstår nedbrytning, så kallade persistent organic pollutant (POP). Detta i jämförelse med fiskar som fick äta fiskmat med inblandning av så kallad ny plast.

Problemen med mikroplast är med andra ord betydligt mer komplexa är barndomens plastöglor som hotade att snara små djur. Idag släpper vi ut mycket mer plast i naturen och lidandet det orsakar är mera mångfacetterat. Mikroplasten hotar också i högsta grad oss själva. Både mer inspiration och konkreta tips på hur vårt frenetiskt sågande av den gren vi sitter på kan avbrytas finner du här.

Eftersom många möjliga lösningar för att begränsa plastens negativa effekter ligger på politisk nivå var jag nyfiken på vilken inställning våra riksdagspartier har i frågan. Jag skickade därför en fråga om vad de har gjort och planerar att göra för att motverka problemen kring mikroplast. Tyvärr skickade jag frågan för bara en dryg vecka sedan och har ännu inte hunnit få något svar. Troligen kommer vi därför att återkomma till detta längre fram istället.