Miljöklokt sparande

Miljöklokt sparande

Det av de fem b:na (bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen) som jag tror många glömmer bort är börsen. Få identifierar sig som börshaj eller yuppie. Trots detta har vi alla tillgångar som används i goda och dåliga sammanhang medan de finns på diverse sparkonton. Att aktivt välja miljöklokt sparande kostar lite engagemang men gör också verklig skillnad. När vi plockar bort vårt kapital ur fossilindustrin och krigsindustrin, för att istället låta pengarna göra verklig nytta, skyndar det på en nödvändig omställning av vårt samhälle. 

De senaste åren upplever jag en positiv utveckling när det gäller miljöklokt sparande. Efterfrågan har ökat och flera hjälpmedel när det gäller att välja fonder har kommit sedan jag skrev om hållbart pensionssparande för några år sedan. Numera finns det som en bra grund Svanenmärkning av fonder. Detta innebär inte att fonderna är helt optimala men de fokuserar mer på hållbarhet än andra fonder och har rensat ut värstingarna. 

En filterfunktion för att mer finmaskigt sålla ut fonder för miljöklokt sparande är Hållbarhetsprofilen. Här är det visserligen fonderna själva som angett vilka kriterier som stämmer in på dem – men redovisas många krav och detaljerad information är det troligen värt att ta fonden på allvar. 

Hur du rent konkret går tillväga med miljöklokt sparande för din pension försökte jag redogöra för i vårt tidigare inlägg om detta. Mycket är sig likt sedan jag skrev inlägget men det finns en del enklare verktyg idag. Väljer du fonder med svanenmärkning vet du att lägstanivån är acceptabel. I Hållbarhetsprofilen upplevde jag själv att det var lite oklart hur filtren skulle ställas in för att bli så stränga som möjligt. Med inspiration från Fairfinanceguide blev det mera tydligt. Pröva helt enkelt att klicka i följande:  

  1. Väljer in”: klicka i ”Hållbarhetsfrågor avgörande vid val av bolag”.
  2. Väljer bort”: klicka i allt du inte vill att dina pengar ska investeras i. (Obs: fonderna har inte nödvändigtvis nolltolerans mot det du anger, läs fondens detaljerade information om vad avgränsningen avser.).
    • Om du vill att fonden bojkottar företag som bryter mot internationella normer; välj ”Samtliga identifierade bolag”.
    • Om du tror att det är bättre att fortsätta investera i företag som bryter mot internationella normer, så länge företagen visar tecken på att bättra sig; välj ”Bolag utan förändringsvilja”. Granskningar visar dock att fonder ofta inte agerar tillräckligt för att sätta press på företagen som bryter mot normerna.
    • Om du vill att fonden bojkottar investeringar i värstingstater; välj ”Utgivna av vissa stater”.
  3. Påverkar” – klicka i allt.

Det går förstås att experimentera med dessa kriterier också. Kanske visar det sig att någon fond som inte finns med bland de formellt miljöledande ändå är intressant att undersöka av någon anledning. 

Ibland finns en fördom om att miljöklokt sparande skulle vara mindre ekonomiskt lönsamt eller mer riskfyllt än ”vanligt” sparande. Oavsett om detta någonsin varit sant verkar det inte stämma idag. Istället är riskerna allt mer konkreta för den som fortsätter att investera i fossilbubblan.

Att investera miljöklokt behöver inte bara handla om fonder. Vi har tidigare tipsat om Trine och på Fairfinance tipsar de om flera andra exempel där du kan göra större eller mindre investeringar. 

Oavsett hur mycket tid du är beredd att lägga på miljöklokt sparande rekommenderar jag en översyn av var dina pengar befinner sig. Snart upptäcker du hur de kan göra både planeten och sannolikt din plånbok gladare än tidigare. 

Hållbart pensionssparande

Hållbart pensionssparande

För några veckor sedan skrev vi här om vårt ekonomiska saneringsarbete. Detta utmynnade i att vi nu huvudsakligen använder JAK Medlemsbank. Ganska snart blev det tydligt hur många fler ekonomiska val vi kan göra, val som stark påverkar vår omvärld. Ett sådant val vi nu försökt gå vidare med är att få till ett hållbart pensionssparande. Glädjande för alla, som likt oss haft detta som ett dovt dåligt samvete, är att byte till bra och hållbara fonder inte är något omöjligt projekt. Däremot kräver det en del eftertanke och efterforskning. Då våra val har stor möjlighet att påverka både positivt och negativt hoppas vi denna text kan hjälpa och inspirera fler till att välja hållbara sparformer.

För att ta det grundläggande först. Vår kommande pension består av tre huvuddelar. Störst är den allmänna pensionen som framför allt styrs av hur mycket du arbetat. En mindre del av denna är premiepensionen – vilken du själv kan välja sparfond för. Utöver denna ”basplatta” finns för många av oss en tjänstepension som vår arbetsgivare betalar in. Även där finns en del där vi kan välja vilken verksamhet vårt sparande ska stödja. Överst i pensionspyramiden finns vårt eventuella privata pensionssparande. Naturligtvis styr vi även detta genom våra val.

För egen del började jag (Peter) mitt utforskande på Pensionsmyndighetens hemsida. För att orientera mig bland alla 813 valbara fonder använde jag mig av filtreringsmöjligheten. Då målet var hållbart pensionssparande ur ekologiskt och etiskt perspektiv var det naturligt att välja filtreringen ”Fonder med miljö/etisk märkning”. Det finns sedan flera sätt att lägga till ytterligare filter och förfina sökningen. Jag hittade själv mina nuvarande fonder genom att inom aktiefonderna välja övriga branscher. Här finns exempelvis fonder som specifikt är inriktade på hållbart skogsbruk, vattenrening och investeringar i företag vars produkter bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Jämfört med mitt tidigare latmansalternativ, sjunde AP-fonden (AP7 Såfa), känns detta som ett riktigt lyft. Inte minst sedan jag förstått att sjunde AP-fonden gör omfattande investeringar i konsumtionshets med tveksam kvinnosyn (H&M) och ökad miljöförstöring genom koldioxidutsläpp (Volvo). Sofia har tidigare haft en så kallad etisk fond men då denna vid närmare granskning inte visade sig hålla måttet har även hon gjort ett liknande byte.

På likartat sätt har jag genom min internetbank ändrat tidigare tjänstepensionssparande till bankens fond för investeringar i förnyelsebar energi. Tyvärr är det inte alla etiska fondalternativ som håller för närmare granskning. I det som banken kallar Global index etisk fond visar det sig exempelvis att upp till fem procent av omsättningen hos medverkande företag kan komma från vapenindustri, tobak, spel och porr. Och fondens näst största företag är märkligt nog Nestlé som knappast brukar ses som något etiskt eller miljöfrämjande företag. Exempel på vikten av att vara en besvärlig kund som ställer frågor till fondförvaltarna framgår även av följande artikel från Svenska Dagbladet. Något som förhoppningsvis inom kort blir ett smidigt webbverktyg för att jämföra fonders etiska arbete håller för övrigt organisationen Sveriges konsumenter på att utveckla. En inledande rapport finns här.

Istället för att gå via din bank kan du även ändra ditt val inom tjänstepensionen genom att utgå från Pensionsmyndighetens hemsida och där klicka dig vidare till den tjänstepension som gäller dig. Du kan sedan skriva ut en blankett där du väljer en ny sparform. Om du väljer en fondförsäkring kan du därefter logga in på försäkringsgivarens webbplats eller kontakta dem på annat sätt för att specificera ditt fondval. Kolla upp vilka alternativ varje försäkringsgivare har innan du gör ditt inledande val.

Om du trots allt är inne på din internetbank (eller har kontakt med banken på annat vis) kan du även undersöka eventuella andra fonder som du har. För egen del hade jag lite fonder vars sparpengar nu gör bättre nytta på God fond i Sverige AB. Denna fond valde även Sofia för sin tjänstepension.

Att byta till hållbart pensionssparande krävde viss efterforskning men nu vågar jag tro att mina pengar stödjer långsiktigt hållbara lösningar istället för kortsiktig vinstmaximering. Detta ger både bättre sömn och ett lättare hjärta.