Jorden är platt!

Jorden är platt

Kunskap om jordens klotform fanns troligen redan bland det antika Greklands tänkare. Kunskapen har sedan aldrig helt gått förlorad. Däremot var det först på 1500-talet som Copernicus kunde belägga att jorden cirkulerar kring solen. Att jorden inte var universums centrum var omskakande på den tiden. Till slut blev det ändå en självklar vetskap för gemene man. Idag finns få som hävdar att jorden är platt eller att solen roterar kring jorden. Men med den vetenskapsrelativism som drabbat många av våra medmänniskor tror jag tyvärr risken är stor att The Flat Earth society kommer växa från sina idag blygsamma 555 medlemmar.

Nyligen blev både jag och Sofia illa berörda när ett inlägg som relativiserade klimatförändringarna dök upp i Facebookflödet. I takt med att kommentarerna fylldes på växte förvåningen och sorgen över hur det är ställt för vissa. Ifrågasättande mot inlägget fanns från fler än oss. Men främst var det fortsatta relativiseringar av klimatförändringarnas betydelse varvat med påpekanden om att isbjörnen i ett längre perspektiv (efter att den skyddats från jakt) ökat i population samt att växter mår bra av mycket koldioxid. Någonstans här började jag tänka på dem som hävdar att jorden är platt. Det går, som en roande övning, att argumentera för detta och många andra förvillelser. Men liksom Stefan Krakowski ger uttryck för i sin krönika blir jag uppriktigt oroad när det kreativa fritänkandet handlar om ifrågasättanden mot 95% av den samlade vetenskapen – som i fråga om klimatförändringarna och dess betydelse. Eller när tyckanden ligger till grund för undvikande av enkla åtgärder som räddar mängder av liv – som i oron för vaccinationer.

Inom vetenskap liksom inom vårt demokratiska system är ifrågasättande och rätt till avvikande åsikter en hörnsten. Men när det envist hävdas att jorden är platt trots övertygande bevis för dess klotform. Vad gör vi då? Troligen tänker vi något onödigt nedlåtande om den som vidhåller pannkaksteorin och försöker prata om något annat istället. Dessvärre fungerar detta sämre när frågan gäller framtiden för vårt ekosystem. Relativisering eller desinformation leder till tappat fokus och bristande mod bland oss alla som behöver fatta alla beslut vi kan, i en hållbar riktning.

Oroande är inte minst när missledande information sprids systematiskt. Många kvasivetenskapliga argument som förringar betydelsen av en ökad CO2-halt i atmosfären tycks här i Sverige komma från Stockholmsinitiativet. Lobbyorganisationen som år 2010 fick det välförtjänta priset ”Årets förvillare” från organisationen Vetenskap och Folkbildning. Med tanke på de stora annonskampanjer Stockholmsinitiativet genomfört vore det för övrigt intressant att veta vilka som finansierar dess ryktesspridning om att ”jorden är platt”.

Vi har tidigare skrivit både om varför någon är klimatskeptiker och om källkritik. Även om argumenten för att jorden är platt eller att en ökad mängd koldioxid bara är bra, kan tyckas trovärdiga, så är de sällan detta vid en närmare granskning. Fråga dig gärna vem avsändaren till påståendet är. Vilken källa hänvisas det till? Kanske finns det rentutav en studie som styrker påståendet. Är det ett påstående som presenterar en helt ny sanning; som att fet animalisk kost är välgörande för hjärtat. Ja, då räcker det knappast med en lösryckt studie eftersom motsatsen visats i en mångfald andra replikerbara studier.

Tidsfönstret för att vända nuvarande utveckling mot en skenande temperaturhöjning beskrivs av ledande klimatforskare som omkring tio år. Vår tid och energi behövs alltså till annat än bokstavliga eller bildliga debatter kring att jorden är platt.

Comments are closed.