Hur betydelsefull snön är

hur-betydelsefull-snön-ärNu ställer vi om klockorna till vintertid och jag börjar osökt att tänka på snö. Jag har alltid varit förtjust i rejäla vintrar, men det är först i år som jag verkligen börjat förstå hur betydelsefull snön är för så mycket mer än mitt eget välbefinnande.

En ögonöppnare var ett avsnitt av TV-serien Riket som handlade om Åre. Där har klimatförändringarna gjort att säsongen med snö har blivit uppenbart kortare. För att detta inte ska påverka den turism som många är ekonomiskt beroende av används alltmer konstsnö. Till detta går det åt mycket stora mängder vatten. Som jag förstår det tillverkar snökanonerna konstsnö av luft och vatten, så den innehåller ingenting miljöskadligt, men kan påverka naturen negativt. Till exempel genom att dra med sig slam till vattendrag när snön smälter. I filmen uttrycks oro för att fisken verkar påverkas.

Men snön är inte bara viktig i vintersportorter. Nyligen skrev jag om att spara vatten och nämnde hur vi detta år insett att det kan bli torka och vattenbrist även i Sverige. När vi tog reda på mer om det extremt låga vattenståndet började vi också förstå hur betydelsefull snön är i detta sammanhang. Att det blev bevattningsförbud på Gotland ovanligt tidigt och att kranarna på vårt koloniområde var utan vatten långa perioder berodde i hög grad på att det var så lite nederbörd i vintras. Den typen av samband tänker man ofta inte på.

Vi pratar ju gärna om vädret i Sverige, men vi gör det inom vissa ramar. ”Vackert väder” är underförstått solsken och på sommaren värme. Detta även när naturen är i skriande behov av regn. Åre skulle förstås inte vara en turistort om det inte var många som uppskattar snö, men längre söderut i Sverige, till exempel där vi bor, tycker många att snö mest är till besvär. Det är inte så ovanligt att tycka att det räcker med snö på julafton. Den egna bekvämligheten står i första rummet och det är som om man önskar att vädret ska anpassa sig efter det. Att skotta snö och skrapa rutor är för jobbigt, fast man har valt att bo i hus och ha bil. Om man inte odlar, eller bor nära en sjö, kanske även vattenståndet på sommaren framstår som en avlägsen fråga fast det egentligen är viktigt för oss alla. De flesta som önskar snöfria vintrar skulle knappast föredra massor av regn, men då måste man också inse att alternativet är torka vilket bland annat påverkar våra möjligheter att producera mat.

Vi har samtidigt vant oss vid att tänka att vädret är någonting vi inte kan påverka. Detta att klaga på snön sprider negativ stämning, men har förstås inte orsakat de minskade snömängderna. Enstaka väderhändelser och även hur en vinter är på en viss plats ett visst år behöver inte vara kopplat till klimatförändringarna. Men de globala medeltemperaturerna är vi faktiskt med och påverkar. Vår livsstil inverkar på hur ofta det blir riktiga vintrar framöver. Inte på något linjärt sätt som vi exakt kan förutspå, men inte desto mindre påtagligt. Att förstå hur betydelsefull snön är kan därför vara en motivation till att bidra till att hejda klimatförändringarna.

Många nordliga växter och djur är anpassade efter en period av vila under ett skyddande snötäcke. Snön påverkar i hög grad temperaturen i jorden under vintern. Precis hur dessa arter påverkas av minskade snömängder är svårt att veta. Förändringen sker ju också troligen i kombination med mildare temperaturer. Men visst kan man ha farhågor om att även den biologiska mångfalden påverkas av minskade snömängder. Till slut kommer det inte heller att hjälpa hotade arter att flytta längre norrut.

För mig personligen är snön också viktig för att den lyser upp den mörkaste tiden på året och det var faktiskt en av anledningarna till att jag ville flytta från Göteborg där ihärdigt regn är ett vanligt vinterväder. Men det går egentligen inte att diskutera väder på det sättet. Att försöka övertyga någon som avskyr snö om att det egentligen är vackert och uppfriskande är lika kört som att argumentera kring om tomater är gott eller inte. Hur betydelsefull snön är på andra sätt är däremot inte en smakfråga.

I dokumentären om Åre uttrycks olika synsätt på dilemmat med snöbristen. Flera tycker att man borde acceptera faktum och att konstsnö är ett slags konstgjord andning. Jag kan också tänka att det riskerar att skyla över ett problem som det är mycket bråttom att ta tag i. I USA lär det finnas företag som färgar förtorkade gräsmattor gröna. Sådant riskerar att leda till att vi lättare kan fortsätta låtsas att den globala uppvärmningen är något som händer i framtiden någon annanstans när det i själva verket märks i vårt eget hemland redan idag.

Comments are closed.