Dahlströmska gårdens KRAV-certifiering

Dahlströmska gårdens KRAV-certifiering

När vi våren 2017 tog över driften av Dahlströmska gården rum och frukost var det inget vi hade planerat för. Istället kom möjligheten ganska oväntat. Och då var det inte något vi ville tacka nej till. Som vi tidigare skrivit om hade vi vid den tiden en hel del tankar kring vad vi kallade vårt visionshus. Nu blev det istället inom ramen för ett kulturhistoriskt bed and breakfast som flera av våra visioner fick prövas. Åtminstone i detta skede av livet. En sådan vision var att skapa en plats där många kunde inspireras till miljökloka val. Ett av sätten vi gör detta är genom Dahlströmska gårdens KRAV-certifiering.

Jag lät för flera år sedan KRAV-certifiera mitt lilla hembageri, Vadstena Bröd. Så processen var bekant. Vi kände oss även säkra på att det skulle vara ganska enkelt för oss att uppfylla villkoren. Inom restaurangbranschen (som vårt rum och frukost klassificeras som) finns tre nivåer inom KRAV. En, två eller tre stjärnor. Dessa motsvarar i korthet att minst 25%, 50% eller 90% av det som serveras ska vara ekologiskt. Vid Dahlströmska gårdens KRAV-certifiering valde vi att gå på högsta nivån på en gång.

I efterhand förstod vi att detta inte är så vanligt. Men vi ville göra en så helhjärtad satsning som möjligt och uppfyllde egentligen redan denna andel. Än så länge är det bara ett fåtal övernattningsföretag som certifierat sig med tre stjärnor. Men vi hoppas att Dahlströmska gårdens KRAV-certifiering kan bli ett positivt exempel som inspirerar även andra företag. Kan vi så borde många fler kunna också.

En annan anledning till vår certifiering på högsta nivån är känslan av att det är bråttom. En KRAV-certifiering är ju inte bara fina ord utan kvitto på högst konkreta åtgärder. Genom att välja ekologiskt bidrar vi till ökad biologisk mångfald, stöttar jordbruk utan konstgödsel och gifter. Mer om KRAV och hur denna märkning är vassare än EU-ekologisk skrev vi om här. Dagens oekologiska jordbruk är tyvärr en del av problemet när det gäller planetens pågående massutdöende av djur och växter. En rejäl förändring krävs snabbt och mångfaldsgynnande ekologiskt jordbruk är en del av denna lösning.

Som privatpersoner har vi handlat ekologiskt så konsekvent som möjligt i många år. Genom att göra samma sak inom ett rum och frukost, där ett par tusen gäster passerar årligen, blir volymen större. Med Dahlströmska gårdens KRAV-certifiering som en stämpel på vad vi gör underlättas också kommunikationen om detta med gästerna. Chansen att ge inspiration och ringar på vattnet blir större.

Om valet 2018

Om valet 2018

Två tankegångar jag ofta återkommer till kommer från Kevin Anderson och Pär Holmberg. Klimatforskaren och professorn Kevin Anderson inskärper brådskan vi befinner oss i. För att vända utvecklingen mot självförstärkande klimatkatastrofer har vi bara ett tidsfönster på ett fåtal år. Meteorolog och författare Pär Holmgren har skrivit boken med den fantastiska titeln Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligtDetta tänker jag som en krass påminnelse åt oss alla. Vi är alla ansvariga och det minsta vi kan göra är allt vi kan. Snart är det dags för valet 2018 och miljöfrågorna toppar inte direkt den politiska debatten. Tidsfönstret håller på att stängas och vi gör verkligen inte allt vi kan.

Som individer kan vi göra alla miljömässiga rätt och minimera vårt ekologiska fotavtryck. Men om vi samtidigt sitter i baksätet till den stora samhällsbilen som med 100 km/h närmar sig bergväggen – ja, då spelar faktiskt våra ansträngningar mindre roll. Större förändringar behövs parallellt med våra individuella. I valet 2018 kan vi ge samhällsbilen mandat att fortsätta sin dödliga hastighet mot berget, höja farten – eller kanske göra allt som är möjligt för att bromsa in.

Eftersom jag fortfarande är engagerad för Miljöpartiet i Vadstena är jag knappast opartisk gällande partipolitik. Mer objektivt är att se på Naturskyddsföreningens stora enkät om miljö och de olika riksdagspartierna. Naturskyddsföreningen har frågat partierna hur de ställer sig i viktiga miljöfrågor. Men också följt upp hur de verkligen agerat och planerar att agera framåt. Genom detta ges en översiktlig bild av deras förmåga att leda Sverige mot en hållbar – eller ohållbar framtid.

I denna rapport kan främst Vänsterpartiet, men även regeringspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna, ses som vinnare. De har mest ambitiös miljöpolitik framåt och är de som bäst kunnat hålla sina tidigare löften på miljöområdet. Ett intressant samtal om rapporten förs i podden Skarpt läge. De konstaterar där bland annat hur olika förutsättningar Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft under den senaste mandatperioden. Även om Miljöpartiet lyckats uppfylla färre av sina löften har de påverkat Socialdemokraterna att driva en mera miljöoffensiv politik.

Inte helt oväntat är det Sverigedemokraterna som skulle vara det sämsta valet för miljön. De är enda partiet i riksdagen som sagt nej till Sveriges nya klimatlag och de vill minska landets miljöbudget med flera miljarder kronor per år.

Ibland kan det kännas som att klimat- och miljöfrågorna ställs jämte alla andra politiska frågor. När det egentligen är ointressant med skolpolitik, försvar, sjukvård med mera ifall planeten skenar iväg mot en temperaturökning på 3, 4, 5 eller 6 grader. Frågan om att bromsa bilen innan den når bergväggen borde så att säga vara överordnad frågan om vilken musik som samtidigt spelas i stereon.

Som ett sätt att hantera något av vår egen frustration, men också för att verkligen försöka så frön, har jag och Sofia båda skickat e-brev till alla riksdagspartier. Där har vi uppmanat dem att verkligen ta frågan om klimatet och artutrotningen på allvar. Vi har konstaterat att vi är uppriktigt oroade och vädjat om att de i samband med valet 2018 prioriterar upp dessa frågor. I de artiga och vänliga svar som vi fick är det svårt att utläsa vilka som verkligen vill sätta dessa frågor högst. Däremot hoppas vi partierna kan uppmuntras till modigare klimatledarskap om de ser att många tar dessa frågor på allvar.

För att valet 2018 ska sätta vår gemensamma planets framtid i fokus uppmuntrar vi fler att kontakta partierna på riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Beskriv den oro och frustration du känner inför att de politiska åtgärderna är för små för att minska klimatförändringarna och artutrotningen. Glöm inte heller att själv göra allt du kan för att påverka detta. Mångas ändrade livsstil kan i sig bli en hävstång för tillräckligt modiga politiska beslut.