Vetenskaplig kunskap om klimatet

Vetenskaplig kunskap om klimatetEn föreläsare på universitetet i Linköping brukade säga att han inte drog några slutsatser alls från tidningsartiklar om forskningsreslutat – förrän har kollat hur studien var gjord. Så resonerar en person som är riktigt skolad i vetenskapligt tänkande. En enskild studie bevisar ingenting. Resultaten måste prövas flera gånger från olika håll, gärna av olika forskare. Finns det brister i hur studien är genomförd kanske resultatet inte alls visar det man tänkte och det kan också finnas brister i tolkningen. All forskning är inte välgjord. Det är när man ser det sammanvägda resultatet av flera seriösa studier man kan få vetenskaplig kunskap. Då är den å andra sidan den mest tillförlitliga kunskap vi har.

Metastudier är sådana sammanvägningar där man ofta går igenom mycket stora mängder data från hela världen. När välgjorda sådana tydligt visar något bör man utgå från att det är så. Det finns inga rationella skäl att hellre lita på sin favoritbloggare eller sin egen magkänsla. FN:s klimatpanel IPCC grundar sina rapporter på metastudier. Det är inget flummigt alls i klimatengagemang. Tvärtom är det få områden forskningen är så pass enig om.

Det finns en egen gren inom filosofin som ägnar sig åt vad vetenskap är. Vilka kriterier ska gälla för att det ska räknas som vetenskap och vad skiljer vetenskaplig kunskap från annan kunskap, eller från tro? Ämnet kallas vetenskapsteori och de flesta som studerat på högskola eller universitet och skrivit uppsats där har genomgått någon kurs i detta. Jag tycker själv att det är mycket intressant. Men man behöver inte vara så värst insatt i det för att ta till sig vad jag vill säga med den här texten. Det man behöver förstå är att det inte är taget ur luften vad som betraktas som vetenskaplig kunskap och inte heller vad som är god vetenskap.

Men att något är väldigt grundligt undersökt, med metoder som prövats och vridits och vänts på under vetenskapernas framväxt, verkar inte betyda så mycket för vad folk i allmänhet tror är sant. Eller vad man fattar sina beslut utifrån. Många hänvisar gärna till forskning och akademiska titlar när resultatet tycks visa det de redan tror, men framställer annars vetenskapen som korrupt och köpt. Rationella argument har ingen effekt då resonemangen inte är rationella från början.

Jag har ingenting emot att en del av de föreställningar man har om tillvaron inte grundas på vetenskaplig kunskap som t ex religiös tro. Men när det gäller områden där det finns massiva mängder forskning som med bara enstaka undantag visar samma sak har jag ändock svårt att förstå att man inte tar till sig det. Värst är det när konsekvenserna utsätter både en själv och andra för fara. Som när man försöker övertyga allvarligt sjuka människor att de borde använda alternativmedicin istället för konventionell behandling, föräldrar att de inte borde vaccinera sina barn, eller att vi inte alls behöver göra något åt klimatförändringarna.

Miljöengagerade människor uppfattas ibland som flummiga och det finns grupper som tror starkt på alternativmedicin eller chemtrails. Det finns faktiskt också grupperingar som håller en hög profil när det gäller sådant som ekologiskt, frivillig enkelhet och djurhänsyn som samtidigt i princip är klimatförnekare. Men det är synd om man dömer miljörörelsen utifrån dessa. Utifrån samhällsnormen har vi en alternativ livsstil, men vi är inte alternativa i den meningen att vi väljer vår egen sanning oavsett vad vetenskaplig kunskap visar.

Att verkligen sätta sig in i hur en viss studie är gjord kan man förstås inte förvänta sig att medelsvensken gör. Jag gör det sällan själv heller. Men är man medveten om att det är så här forskning fungerar kan man lättare göra sig en uppfattning om vad som är rimligt att tro på. Och ödmjukhet är på sin plats om man inte har mer att stå på än en enskild studie man läst om i en kvällstidning. Jag drabbas allt oftare av känslan att det är förskräckligt bråttom. Vi borde växa upp och agera förnuftigt. Det finns vetenskaplig kunskap nog om klimatförändringarna. Använd den.

 

 

Bygg ett insektsbad – vatten till humlor och bin

insektsbad-vatten till humlor och bin

Vi har en extremt varm och torr månad bakom oss. Under den senaste veckan har det äntligen kommit en del regn hos oss här i Östergötland men innan dess kändes det ganska kritiskt. Värmen gör att våra odlingar behöver extra mycket vattning. Trots flitigt täckodlande. Men även insekter, som våra pollinerande humlor och bin, behöver mycket vatten. Själva har vi, till slut, nyligen ställt iordning ett enkelt insektsbad just för att underlätta livet för dessa trädgårdsvänner.

Ett vanligt bisamhälle kan behöva många liter vatten en varm sommardag. Bina saknar ofta en säker vattenkälla så genom att erbjuda ett insektsbad gör du stor skillnad. I det vilda söker sig insekterna gärna till grunda pölar med vatten men dessa torkar snabbt ut i värmen. Djupare vattenkällor och rinnande vatten kan insekterna inte alltid tillgodogöra sig. I värsta fall faller de i utan att kunna ta sig upp igen. Gör du ett tryggt insektsbad åt insekterna får du pollinerare att trivas extra bra i din trädgård. Något som dessutom  leder till fler pollinerade blommor och bättre skörd för dig själv.

Ett insektsbad kan ställas i ordning på några minuter. Själva har vi använt en glaserad skål från en second hand-butik. Viktigt är att fylla skålen med stenar eller liknande så att insekterna har något att sitta på medan de släcker törsten i vattenkällan. Vi använde helt enkelt stenar som fanns i närområdet. Har du ett gäng vackra glaspärlor liggande hemma går dessa också bra att använda. Saknas dessa landningsplatser riskerar insekterna att halka i och drunkna.

För att vattnet inte ska avdunsta på en gång valde vi en vanlig skål (men som sagt fylld av stenar). Ifall du har insektsbadet på en balkong eller annan plats där du dagligen kan fylla på med vatten går det förstås bra att välja en grundare skål. För avdunstningens skull har vi också valt att placera vårt insektsbad relativt skuggigt. Helt nära finns vinbär, örter, baljväxter och mycket annat gott till pollinerarna. Vill du göra ett extra vackert insektsbad kan du inspireras av det som Naturskyddsföreningen skriver om här.