Nystart

Nystart

Nyligen passerade vi gränsen till ännu ett nytt år. Den högtid som för egen del blivit en favorit. Under åren jag och Sofia levt tillsammans har en rad traditioner skapats till just nyårsafton. Bland annat ägnas eftertanke till sammanfattande årsbästalistor och framåtblickande föresatser. I gränsen mellan gammalt och nytt känns det skönt att dra sig till minnes det bästa med året som har gått. Men också tänka igenom vad som bör utvecklas under kommande år. Det nya året kan mycket väl bli en nystart. 

Tidigare har vi skrivit om de återkommande utvecklingssamtal jag bokar in med mig själv. Liksom det nya årets möjligheter till nystart brukar utvecklingssamtalen vara en bra finjustering av min inre kompass. Är jag på väg i rätt riktning? Vart kommer jag ifall jag fortsätter på nuvarande väg? I ett större miljöperspektiv är behovet av nystart högst akut. Tiden vi har att kraftigt minska våra koldioxidutsläpp är verkligen begränsad. IPCC talar om ett drygt decennium för den radikala samhällsförändring som behövs ifall vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader (en höjning som även den medför stora risker och skador på miljön).

Naturligtvis krävs här ett uppvaknande och en nystart för världens makthavare; inom politik, näringsliv, kultur med mera. Men även hos oss som individer. Inte minst i ett land som Sverige där våra ekologiska fotavtryck är bland de tio värsta i världen, räknat per invånare. Vi kan alla göra individuella förändringar. Och samtidigt sätta press på våra makthavare att göra strukturella förändringar som gynnar klimatet. Då ges politiker och andra med makt ett starkare mandat att verkligen driva igenom de förändringar som krävs. 

En bra början för en egen nystart inom miljöområdet kan vara att göra ett klimattest. På ex. Klimatkontot eller Svalna kan du se hur mycket koldioxidutsläpp din nuvarande livsstil orsakar. Då tydliggörs inom vilka områden en förändring har störst effekt. Äter du mycket animalier gör troligen en nystart med grönare vardagsmat störst skillnad. Om du reser mycket med bil och flyg kan du istället spara stora mängder CO2 där. 

En nystart kan även handla om ditt eget välbefinnande. Kanske upplever du dig allt för stressad och skulle vilja få mer tid till relationer, egenlagad mat och motion. Många här i Sverige skulle i själva verket klara sig fullgott ekonomiskt också på mindre arbetstid. Att arbeta mindre och få bättre möjlighet att sköta sin egen hälsa ger oftast samtidigt vinster för planeten. 

Passa alltså gärna på nu i början av året. Fundera på vilken form av nystart du vill genomföra. En förändring som blir till nytta för dig själv och det ekosystem vi lever i. Bor du i Vadstena eller i närheten kan vi också tipsa om en kurs vi anordnar under våren. Med den vill vi just inspirera till nystart inom miljöområdet och den heter Lev inom planetens gränser. Läs gärna mer under vår flik Aktuellt.    

Farorna med konspirationsteorier

Både Peter och jag har nyligen läst boken Allt är en konspiration av Kent Werne. Jag gjorde det när vi var mitt uppe i planeringen för en samling vi hade om klimatet. Tanken slog mig att klimatförändringarna kan låta som en konspirationsteori. Vi talar ju faktiskt om samhällskollaps och civilisationens undergång. Men när man tänker efter finns det flera viktiga skillnader.

Konspirationsteorier går alltid emot etablerade sanningar och officiella förklaringar. Det kan nog till och med vara så att det enda som kan få en konspirationsteoretiker att tvivla på sin teori är om den skulle bli allmänt accepterad. När det gäller klimatförändringarna är sisådär 97% av forskarna på området överens om grunderna. De konspirationsteorier som finns om klimatförändringarna går därför ut på att det hela är en bluff. 

I konspirationsteorier ingår dessutom att en person, organisation, eller annan grupp, medvetet planerar det som sker. De konspirerar helt enkelt. Klimatförändringarna handlar snarare om att väldigt många människor gör val som tillsammans får katastrofala följder fast de flesta inte menar något illa. Ingen ondskefull plan krävs. Lobbyismen inom t ex bil- och köttindustri framstår onekligen som verkliga konspirationer ibland, men de har inte planerat klimatförändringarna för att sedan överta världen eller något liknande. Deras konspirerande går snarare ut på att mörka de verkliga effekterna deras produkter har på klimatet. De förlorar på att fler på allvar börjar oroa sig.

I boken blir konspirationsteorierna bitvis så bisarra att det blir skrattretande. Men även sådana som att rymdödlor har infiltrerat mänskligheten (likt TV-serien V för oss som minns den) kan dra fulla hus när någon föreläser om det. Det är imponerande att författaren har en så respektfull ton genom hela boken och inte blir ironisk eller hånfull. Riktigt otäckt blir det när man inser hur gammal och ofta återuppstånden idén om en judisk världskonspiration är. Sådana teorier hade (har) många nazister och det var en bidragande orsak till förintelsen under andra världskriget. Precis samma språkbruk och tankegods används numera ofta om muslimer. Vi har politiker i riksdagen som gör det. 

Konspirationsteorier blir otäcka också när det gäller vaccin och annan konventionell medicinsk behandling. Om jag inte hade varit med på Facebook hade jag trott att det var ett amerikanskt fenomen och att det inte finns någon i Sverige som på allvar ifrågasätter vaccin. Men det är en mycket större grupp än man vill tro. Konspirationsteorin här är dels att läkemedelsbolagen har lurat i folk att man behöver vaccin och dels att vaccinet är skadligt. En vanlig idé är att det orsakar autism. Den konspirationsteorin har lett till utbrott av mässling där många barn blivit svårt sjuka och även till dödsfall. Vaccinationsprogrammet för barn i Sverige har räddat många liv, men riskerar att motverkas när sådana idéer sprids.

Konspirationsteoretiska ifrågasättanden av läkare och konventionell medicin tillhör det som har fått obehagligt stor spridning. I vardagliga samtal med helt vanliga människor kan man få höra att läkarna ”ju är köpta av läkemedelsindustrin”. Då har man googlat, läst bloggar och populära böcker och gått med i grupper på FB. Där tycker man sig ha hittat svaren på varför man mår dåligt och vad som skulle hjälpa. När läkaren inte går med på vare sig diagnosen eller behandlingen tror man hellre att det är en konspiration bakom än att man själv har fel. Detta kan leda till dyra och egentligen overksamma behandlingar mot påhittade sjukdomar när man söker sig vidare till alternativmedicinen. Värst blir det om man tackar nej till verksam behandling mot allvarliga sjukdomar. I själva verket är det vanligt att läkare säger att prover inte visar något fel och att det inte finns någon medicin mot en viss åkomma. Eller remitterar till en annan läkare. Detta kan vara frustrerande, men är ärligt och tyder inte alls på att man är köpt. 

Tyvärr är just alternativmedicin och konspirationsteoretiskt tänkande angående konventionell behandling vanligt inom miljörörelsen. Det minskar trovärdigheten och får det att verka flummigt att vara miljöengagerad. Själva är vi mycket intresserade av vetenskap och ganska skolade i kritiskt tänkande. Att klimatförändringarna pågår och är orsakade av människan är det vetenskapligt att tro. Liksom att vi i en rasande fart förlorar biologisk mångfald. Riktigt förbluffad blev jag när jag insåg att det finns personer och grupper med hög svansföring i frågor om ekologisk odling och andra miljöfrågor som faktiskt inte tror att klimatförändringarna är något allvarligt problem. Just detta att två i mina ögon oförenliga synsätt ändå förenas verkar vara återkommande bland konspirationsteoretiker. Som idén att en mycket rik och mäktig grupp vill införa en kommunistisk världsordning.

När jag frågade Peter om det var någon aspekt på detta ämne han tänkt på nämnde han Don Quijote. Att kämpa mot väderkvarnar när det finns riktiga monster som behöver bekämpas. Tänk om tankemödan som läggs på att hitta konspirationer där inga sådana finns gick till att avslöja lobbyismens rökridåer. Eller andra överförenkligar, bortförklaringar, skyllande på andra och ursäkter som sprids och gör det lättare att utan några märkbara skuldkänslor fortsätta förstöra vårt gemensamma hem. Konspirationsteorier är ett gammalt fenomen. Det som är nytt är hur lätt de får spridning i sociala medier. Var uppmärksam, tänk efter och dela bara om du vet att det som skrivs kommer från en säker källa.

Förbud mot fossila bränslen

Förbud mot fossila bränslen

I den tid vi lever krävs radikala åtgärder för att klara en begränsning av klimatförändringarna. Nyligen påmindes vi om brådskan med detta i samband med rapporten från IPCC. Patienten jorden behöver omfattande behandling – inte bara ett plåster och en klapp på huvudet. Ett konkret förslag på en behandling som gör skillnad kom i höstas från Naturskyddsföreningen tillsammans med Johan Rockström och organisationen 100% förnybart. I Aftonbladet publicerades debattartikeln ”Vi måste införa förbud mot fossila bränslen”. Förbudet skulle gälla från år 2030 och beslutas under innevarande mandatperiod för att ge de olika aktörerna och civilsamhället nödvändig tid att ställa om.

Ett förbud mot fossila bränslen kan låta långt borta. Men förutom nödvändigheten att snabbt ställa om och minimera våra koldioxidutsläpp så har liknande förslag cirkulerat en tid. I EU föreslås ett förbud mot alla fossilbränsledrivna nya bilar och i Kina går diskussionerna i samma banor. Det förslag om förbud från 2030 som lades fram i debattartikeln har också fått stöd av exempelvis en av de högsta cheferna på IKEA.

Att faktiskt införa ett förbud mot fossila bränslen skulle bli en tydlig markering av frågans allvar. Ska vi göra verklighet av att försöka hålla den globala temperaturökningen väl under 2° C är det inte rimligt med användning av fossila bränslen som skyndar på klimatförändringarna. Det är inte heller rimligt att fortsätta skattesubventioner på många miljarder som gör det billigt med fortsatt miljöskadligt beteende. Med ett slutdatum för fossilt bränsle år 2030 skulle fordonsindustrin och transportsektorn få en tydlighet att förhålla sig till. Motivationen att vidareutveckla tekniska lösningar med elektrifierade transporter och bättre fungerande kollektiva lösningar skulle öka. 

Vi vanliga människor skulle med ett förbud lättare förstå vikten av förändring när en vardaglig klimatskadande aktivitet förbjuds. Kanske ger detta positiva ringar på vattnet som minskar på andra skadliga vanor, utan att de behöver förbjudas. Sveriges uppfodrande löften i Parisavtalet skulle med ett förbud få bättre motsvarighet i konkreta åtgärder. Denna form av kraftfulla omställningsåtgärder inspirerar inte bara inom Sverige utan har också möjlighet att låta oss bli ett globalt föredöme. 

En av Naturskyddsföreningens representanter får i podden Skarpt läge, nummer 6, frågan om landet Sverige verkligen är redo för ett förbud mot fossila bränslen. Svaret blir att vi är mer redo för ett förbud än för de konsekvenser som väntar om vi inte fattar något beslut om förbud. Det vill säga följderna av att fortsätta med nuvarande ytterst långsamma minskning av fossil energi. De kommande förstärkningseffekter som får klimatförändringarna att skena allt mer. Och det extrema vädret blir det nya normala. 

Perspektiv ges också i podden på vilken grad av förändring ett förbud skulle handla om. När freoner förbjöds i våra kylskåp började vi inte gräva ner maten i marken. Istället utvecklades bättre kylskåp. För mycket av transportsektorn finns redan idag fossilfria alternativ. Det blir sannolikt inte möjligt för alla att resa lika mycket som idag eller att ha en egen bil. Men även då vi slutar använda fossil energi kan vi fortsätta att transportera oss. Dessutom på en planet med ett klimat där vi människor kan överleva. Bara en sådan sak.  

Mental rensning

Mental rensning

Förra veckan skrev Peter om att tacka nej till reklam. När han pratade om det innan undrade jag vad miljövinsten är med att slippa telefonförsäljare. Då sade han något om mental rensning. I detta tänkte jag fördjupa mig lite så här i juletid.

Om vi är splittrade, stressade och uppe i varv. Hur ska vi då orka rädda världen från klimatkatastrof? Att leva mer hållbart handlar mycket om att reda upp hur vi gör saker, vårt beteende. Men kanske behövs en mental rensning för att lösningar och möjligheter ska bli synliga. 

Jag har tänkt ganska mycket på vad det är som gör att vi upplever oss så stressade nuförtiden. Informationsflödet tror jag är en stor del av det och det jag brukar kalla intrycksstress. Att planera in skärmfria dagar är därför en bra grund. Kanske en i veckan eller mer om du har möjlighet.

Även sådana intryck som i sig är intressanta, fina, eller roliga kan stressa. Om för mycket läggs på hög utan att man hinner smälta upplevelsen. Så blev det för mig när vi bodde i Göteborg. Det har kommit en ny bok vars titel gör mig nyfiken: Våga missa! (av Svend Brinkmann) Om du känner igen dig i detta så pröva att sålla bland evenemangen. Ge dig tid att fundera över och prata om det du väljer att se. På liknande sätt kan resor ge ett överflöd av intryck som aldrig hinner bearbetas. Utöver att framför allt flygresor är ohållbara i sig, kan det bli stressande. Många verkar också bli blasé.

Shoppinggallerior frestar oss inte bara till att köpa mer än vad som är hållbart. De gör oss också ofta antingen stressade eller avtrubbade. Undvik sådana miljöer!

Ofta tror jag att lugnet finns i det nära och lilla. Och i det konkreta. En sådan där dag då jag vaknade med mycket tankesnurr, tog jag mig för med att baka småkakor. Sedan broderade jag en text med lingarn. När jag fäste trådarna kände jag dels att det fanns symbolik i det och dels att lugnet bit för bit hade infunnit sig. Jag gjorde ett inlägg på FB om detta och en vän kommenterade att hon uppskattar det monotona. Då menade hon förstås inte den sortens monotoni som vid ett löpande band. Men som att baka pepparkakor. Det är upprepning; kavla, tryck ut formar, grädda, kavla, tryck ut, grädda. Samtidigt händer något konkret och konstruktivt. Det blir mindre deg och fler färdiga pepparkakor. Liksom allt färre lösa trådar. Hitta gärna sådana sysslor som passar dig!

Min pappa var brevbärare innan han gick i pension för nu rätt många år sedan. Det är ett yrke som faktiskt är riktigt stressigt kring jul. Vid mitt senaste besök i mataffären var mannen i kassan påtagligt dämpad och trött. Han gjorde sitt jobb, men var inte sitt vanliga leende sociala jag. I handeln kan det också vara riktigt stressigt kring jul. Men julstress verkar ha blivit ett begrepp även bland många som inte har sådana yrken. Då gör de allra flesta av oss ändå mycket mindre julförberedelser än förr. Förutom när det gäller shopping. Och skrivande av julkort har kanske ersatts av digitala julhälsningar och viljan att visa upp ett trivsamt julfirande på sociala medier. Försök vara där du är med dem som är där. 

På morgon-TV hörde jag att det är en mycket tydlig topp för hjärtattacker på julafton. Riktigt vad det beror på är inte klarlagt, men tänkbara förklaringar som nämndes var social stress och mycket mat. Att det kallas just social stress tror jag är talande. Men vi försöker ofta ändra på det som är enklast och mest konkret. De flesta som talar om julstress drar ned på sådant som att göra köttbullarna själv, eller baka brödet och pepparkakorna. Kanske städningen och pyntet också som man plockar fram allt tidigare som om det skulle ge en mer tid.

Att ändra på sina egna förväntningar och tankar kring julen är svårare, fast det kanske är just det som borde åtgärdas. Mental rensning handlar om att nysta i vad ens egen tankeverksamhet upptas av. Fokuserar du på rätt saker? Finns det skräptankar och skräpkänslor du borde göra upp med? Lätt är det inte, men det går att jobba på. Många av de vanor som är hållbara för miljön är också bra mot splittring, stress och tankesnurr. Så att julstäda bland sina tankar kan vara en början på en god spiral.