Att undvika tungmetaller

Att undvika tungmetallerTungmetaller frigörs och sprids bland annat genom förbränning av fossila bränslen, biobränslen, avfall och vid viss industriell verksamhet. De blir sedan under mycket lång tid kvar i marken där de fallit ned. Det här är ett område där flera åtgärder gjorts i Sverige som har haft positiv effekt och halten av tungmetaller i luften är låg. Men det finns fortfarande en hel del att göra. När det skrivs om att undvika tungmetaller görs det ofta utifrån ett hälsoperspektiv där det till exempel handlar om att begränsa intaget av insjöfisk. Här fokuserar vi på miljöpåverkan och hur man kan undvika att bidra till att tungmetaller sprids i naturen. Naturvårdsverket är en bra källa för den som vill läsa mer.

En av de positiva åtgärder som gjorts är införande av blyfri bensin. Bly är giftigt för människor och andra organismer redan vid låga doser. Bly i bensin fasades ut successivt och förbjöds i Sverige 1995. Bilbatterier är idag den största källan i Sverige, så att vara bilfri kan fortfarande vara en del i att undvika tungmetaller. Fiskesänken och ammunition är andra exempel även om det är förbjudet att använda blyhagel vid jakt på våtmark eller över grunda delar av öppet vatten. Bly finns också i elektronik som till exempel smarta telefoner. Det är knappast vanligt att slänga sådant i naturen i Sverige, men det hamnar däremot ofta på soptippar i fattiga länder där även barn kan arbeta med att få loss värdefulla metaller genom att värma över öppen eld. Vi har skrivit tidigare om hur viktigt det är att inte byta mobil onödigt ofta och att se till att elektronik man inte vill behålla tas om hand på rätt sätt.

Kadmium kommer ut i luften genom sopförbränning, vid metalltillverkning och förbränning av fossila bränslen. En anledning till att det sker vid sopförbränning är att alla inte lämnar in nickel-kadmiumbatterier som man ska, utan kastar dem i de vanliga soporna. Handelsgödsel är också en källa till spridning av kadmium. Det finns naturligt i jorden och i vissa jordar mer än andra. Ur hälsosynpunkt kan man därför inte vara säker på att undvika kadmium genom att välja ekologiskt. Däremot bidrar man inte till fortsatt spridning då handelsgödsel inte används där.

Kvicksilver sprids globalt från bland annat guldutvinning, förbränning av kol och utsläpp från metallindustri. Det är förbjudet i de flesta produkter i Sverige, men finns i lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Att sådana produkter lämnas som miljöfarligt avfall är därför viktigt för att undvika tungmetaller i naturen. Kemikalieinspektionen skriver också om hur försiktigt man ska hantera en lågenergilampa som gått sönder. Eftersom guldutvinning ofta är problematisk, både när det gäller utsläpp av kvicksilver och arbetsförhållanden, är det värt att vara uppmärksam när man köper smycken. Det halssmycke jag fick i morgongåva när vi hade gift oss är gjort av guldet från Peters farfars vigselring. Att återvinna guld är ett bra alternativ, liksom att köpa begagnade smycken. En del initiativ finns även som satsar på Fairtrade t ex Ekoguld. Detta kan vi tänkas återkomma till i ett senare inlägg.

I det första numret av Sveriges Natur 2018 skriver Naturskyddsföreningen om kvicksilver. Många företag har fått dispens från det förbud mot användning av kvicksilver som gäller i Sverige sedan 2009. Flera av dessa är kärnkraftverk eller vapenindustri, som är tveksamma verksamheter även ur andra perspektiv. Ett företag fick dispens samma dag som strängare EU-regler började gälla. Förhöjda halter har påvisats i hummer, tång och musslor och en stor musselodling ligger i närheten.

Silverjoner och kolloidalt silver har vi skrivit om i ett tidigare inlägg.

Träimpregnering är ett annat område där det sprids tungmetaller. Ska du snickra någonting är valet av trä därför viktigt. Ekobyggportalen tipsar om hur man kan tänka för att kunna använda obehandlat trä. Det finns också bra varianter som är impregnerade med linolja eller värmebehandlade.

Det finns mycket mer att lära sig om detta ämne och det kan säkert bli fler inlägg. Återkommande är att förbränning av fossila bränslen sprider tungmetaller vilket gör att det även här är klokt att köra mindre bil och låta bli att flyga. Andra små tips för att undvika tungmetaller i naturen är att vara noga med att sortera kasserade batterier och elektronik, välja ekologiskt, välja begagnat eller återvunnet guld och att välja obehandlat trä eller impregnerat med linolja.

Alternativ till plastpåsar

Alternativ till plastpåsar

På senare tid har allt fler alternativ till plastpåsar kommit fram. Problemen med plast är välkända och ibland upplever jag det som att plasten blivit symbol för miljöproblemen i stort. Att ersätta butikernas kortlivade bärkassar av plast med egna medhavda alternativ blir då mer än ett klokt och medvetet val. Alternativ till plastpåsar blir även det ett slags symbol. Och då en uppmuntrande symbol för motstånd och förändring till ett hållbart samhälle.

De flesta av oss har någon gång sett otäcka bilder av döda havsfåglar där magsäcken är full av plastdelar. Eller havssköldpaddor som trasslat in sig i något plastskräp. Vi känner även till den gigantiska ö bestående av plastskräp som finns i Stilla Havet. Själva har vi här på hemsidan flera gånger skrivit om plast ur olika synvinklar. Bland annat om problemen med den finfördelade massa av mikroplast som all plast i naturen förr eller senare bryts ner till. För även om vi här i Sverige har system för att återvinna en del av vårt plastavfall slutar mycket i naturen. Där förs det mesta, i sinom tid, till större sjöar eller hav. En konsekvens av detta är att vi globalt varje år låter 8 miljoner ton plast hamna i våra hav.

Vi vänder inte denna utveckling bara genom att börja använda alternativ till plastpåsar när vi handlar. Men samtidigt gör varje liten minskning av antalet plastpåsar skillnad. Och dessutom ser jag som sagt ett positivt symbolvärde när fler bär hem sin mat och andra inköp i en medhavd tygkasse. Bara det senaste året har också en del hunnit hända genom politiska verktyg i Sverige. Den lag vi har sedan 1 juni 2017 medför att butiker behöver informera om miljöpåverkan från plastpåsar och flera butiker har även valt att ta betalt för plastpåsarna. Detta har på kort tid gett påtagliga resultat i form av många miljoner färre plastpåsar. I flera länder och städer har olika slags förbud mot plastpåsar införts och här i Sverige kan frågan sägas vara fortsatt i strålkastarljuset genom kommande förbud mot plast i hygienprodukter.

Det finns också många konkreta alternativ till plastpåsar. Själva har vi under många år använt de smidiga Pitch-påsarna. De är visserligen gjorda av polyester men tvättbara, långlivade och något du i princip alltid kan bära med dig. Påsarna på bilden här ovan kommer från vår lokala Coop-butik och verkar ha ett liknande material. De finns i flera storlekar och ska kunna ersätta mindre påsar som vanligtvis används till frukt och liknande. Ett annat exempel, vi inte prövat, men som ser sant hållbart ut är Keepjar. De säljer bland annat nätkassar i ekologisk bomull. Själva har vi i vår nätbutik ett cykelsadelskydd som kan vecklas ut till en påse eller ryggsäck. Allt i återbrukat tyg.

När vi tänkte kring plastpåsar kom även soppåsar upp. Detta ses för vissa som en anledning till att trots allt få med sig plastpåsar från butiken. Själva kom vi runt detta problem på ett smidigt sätt när vi för några år sedan började med kompostering genom Bokashi. I komposten läggs allt organiskt material. Det lilla som återstår är torrt och behöver ingen plastpåse. Istället har vi lagt detta i en mindre papperspåse som sedan försluts. Liknande lösningar borde gå att använda för fler. Även om du saknar egen kompost lämnar du förhoppningsvis ditt organiska avfall i ”gröna påsen” eller liknande.

Alternativ till plastpåsar finns det gott om. Här har jag bara berört några exempel. Ditt bidrag med att ta med en egen påse till butiken istället för att få/köpa en ny kan tyckas litet. Men utifrån insikten att den absoluta majoriteten av all plast som tillverkats ännu finns kvar och att osäkerheten är stor kring om den verkligen kommer att brytas ner kan varje minskning av vårt plastanvändande motiveras.